Informacje o Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego

 
Informacje ogólne:
 • Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego powstała 18 sierpnia 2000 roku.
 • Fundatorem jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
 • Rada Fundacji może w sposób określony w statucie przyjąć w poczet Zgromadzenia Fundacji inne osoby fizyczne i prawne.
 • Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień statutu.
 • Fundacja współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji młodzieżowych oraz placówek naukowych i szkół.
 • Fundacja posiada osobowość prawną. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 • Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego ma przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego od 24 marca 2005 roku i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
  Numer KRS 0000101325
  REGON 016451279 
  NIP 5252193567
 • Siedzibą Fundacji jest historyczny budynek PAST-y. W czasie Powstania Warszawskiego w długotrwałych i krwawych walkach gmach został zdobyty przez Powstańców przy szczególnym udziale Zgrupowania AK "Kiliński" - Szczegóły1 Szczegóły2 Szczegóły3.
 • Od listopada 2000 r. Fundacja jest właścicielem budynku PAST-y. Całkowity dochód z eksploatacji budynku, jak również z innej działalności Fundacji jest przeznaczony na jej działalność statutową.
 • Najważniejszymi komórkami Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego są Centrum Edukacji Historycznej oraz Księgarnia Warszawska.
Cele Fundacji:
 1. Objęcie opieką środowiska Polskiego Państwa Podziemnego, organizowanie pomocy kombatantom oraz najbliższym członkom rodziny w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 2. Organizowanie opieki nad kwaterami wojennymi, pomnikami i tablicami upamiętniającymi walkę o niepodległość Polski, oraz miejscami kaźni i grobami żołnierzy i działaczy ugrupowań patriotycznych i niepodległościowych
 3. Badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii walk o niepodległy byt Państwa Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji wyrosłych na tradycji i dziedzictwie ideowym Polskiego Państwa Podziemnego.
 4. Prowadzenie i popieranie różnych form działalności naukowej, publicystycznej i popularyzatorskiej w celu odkłamywania i przekazywania prawdy, o naszej najnowszej historii.
 5. Przekazywanie młodemu pokoleniu Polaków idei, wartości obywatelskich i patriotycznych Polskiego Państwa Podziemnego, oraz informacji o zmaganiach Narodu Polskiego z okupantem niemieckim i sowieckim.

Realizacja celów Fundacji:

Władze Fundacji

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji


O budynku PAST-y: