Repozytorium AK - Biuletyny Okręgów i Środowisk

W ramach tego działu Repozytorium AK publikowane będą Biuletyny Okręgów i Środowisk Światowego Związku Żołnierzy AK.

 

Biuletyny Środowiska IV Obwodu Ochota AK

W ramach Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej działa Środowisko IV Obwodu Ochota AK, które wydaje swój Biuletyn od marca 1983 r. Poniżej zamieszczono linki do postaci elektronicznych dziewięciu ostatnich numerów Biuletynu.

Biuletyn nr 75, marzec 2013

Biuletyn nr 76, maj 2013

Biuletyn nr 77, czerwiec 2013

Biuletyn nr 78, grudzień 2013

Biuletyn nr 79, marzec 2014

Biuletyn nr 80, czerwiec 2014

Dodatek specjalny, sierpień 2014

Biuletyn nr 81, wrzesień 2014

Biuletyn nr 82, grudzień 2014

Biuletyn nr 83, marzec 2015

Biuletyn nr 84, czerwiec 2015

Biuletyn nr 87, marzec 2016

Biuletyn nr 90, grudzień 2016

Biuletyn nr 91, marzec 2017

Biuletyn nr 92, czerwiec 2017Dodatkowo udostępniono krzyżówki dot. Obwodu i Środowiska składające się z 30 haseł. Prosimy o ich rozwiązanie po zapoznaniu się z zamieszczonymi infrmacjami oraz przesłanie ewentualnych uwag i propozycji z wykorzystaniem formularza.

Krzyżówka w wersji Nauka

Krzyżówka w wersji Sprawdzanie