Repozytorium AK - Filmy dokumentalneBardzo ważnym składnikiem Repozytorium Armii Krajowej jest Filmoteka Fundacji Filmowej Armii Krajowej. Tworzą ja następujące filmy:

 1. "Oni szli Szarymi Szeregami" (reż. Mariusz Malec)
 2. "Z pokolenia na pokolenie" (reż. Andrzej Sapija)
 3. "Generał Nil" (reż. Ryszard Bugajski)
 4. "My Cichociemni" (reż. Paweł Kędzierski)
 5. "PASTA 1944 – 100 lat historii" (reż. Marek Widarski)
 6. "Losy niepokornych" (reż. Wincenty Ronisz)
 7. "Żołnierze Wyklęci" (reż. Wincenty Ronisz)
 8. "Do Potomnego" (reż. Antonii Krauze)
 9. "Elżbieta Zawacka – miałam szczęśliwe życie" (reż. Marek Widarski)
 10. "Kobiety i wojna" (reż. Marek Widarski)
 11. "Siedem dni do powstania" (reż. Andrzej Sapija)
 12. "Tobie Ojczyzno" (reż. Krzysztof Nowak - Tyszowiecki)
 13. "Powstanie Warszawskie 1944 sześćdziesiąt lat później" (reż. Andrzej Sapija)
 14. "Polskie Państwo Podziemne" (reż. Andrzej Sapija)
 15. "Byli żołnierzami Jodły" (reż. Wincenty Ronisz)
 16. "Akowcy" (reż. Krzysztof Nowak - Tyszowiecki)
 17. "Kryptonim Pożoga" (reż. Wincenty Ronisz)
 18. "We Lwowie 1939 – 45 " (reż. Józef Gębski)
 19. "Niemen – rzeka niezgody" (reż. Józef Gębski)
 20. "Wokół Ostrej Bramy" (reż. Józef Gębski)
 21. "AK – Armia Podziemna" (reż. Józef Gębski)
 22. "Powstanie Warszawskie" (reż. Krzysztof Lang)
Filmów z tego portalu nie ujęto w wyróżnianych działach z uwagi na brak możliwości odwołania się do poszczególnych filmów.

Zestawienie filmów dokumentalnych z odwołaniami do poszczególnych działów
- należy klikając wybrać najpierw dział, a następnie film - wybranie filmu powoduje rozpoczęcie jego wyświetlania. 

1 Dowódcy Armii Polskiej
2 Komunikaty i przemówienia - wrzesień 1939
3 Polska pierwsza podejmuje walkę
4 Kampania Wrześniowa
5 Filmy niemieckie - 1939
6 17 września 1939
7 Polskie Państwo Podziemne
8 Dowódcy Armii Krajowej
9 Pojazdy powstańczej Warszawy
10 Kronika Powstania Warszawskiego
11 Powstanie Warszawskie
12 Kresy Wschodnie
13 Filmy rosyjskie - 1944
14 Rozmaitości
15 Proces 16 (1946) - wywiad z Adamem Bieniem
16 Żołnierze Wyklęci
17 Bezpieka
18 Z archiwów IPN
19 Do ściągnięcia

Filmy dokumentalne

 

Józef Piłsudski o nagrywaniu głosu ludzkiego

Dowódcy Armii Polskiej

  1. Marszałek Edward Śmigły Rydz
  2. Generał Władysław Anders
  3. Generał Bolesław Wieniawa Długoszowski
  4. Generał Andrzej Galica
  5. Generał Stanisław Maczek
  6. Generał Władysław Sikorski
  7. Generał Stanisław Sosabowski
  8. Generał Kazimierz Sosnkowski
  9. Generał Lucjan Żeligowski
  10. Major Henryk Dobrzański ps. "Hubal"

   Komunikaty i przemówienia - wrzesień 1939
  11. Pełny komunikat o wybuchu II wojny światowej
  12. Orędzie Prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 1 września 1939
  13. Przemówienie Józefa Becka - 3 września 1939
  14. Przemówienie Stefana Starzyńskiego - 11 września 1939
  15. Przemówienie Stefana Starzyńskiego - 12 września 1939
  16. Przemówienie Stefana Starzyńskiego - 17 września 1939
  17. Przemówienie Stefana Starzyńskiego - 26 września 1939
  18. Komunikat o wkroczeniu Niemców do Warszawy - 28 września 1939
  19. Ostatni rozkaz Wodza Naczelnego Edwarda Rydza Śmigłego

   Polska pierwsza podejmuje walkę
  20. Polska pierwsza podejmuje walke 1/3
  21. Polska pierwsza podejmuje walke 2/3
  22. Polska pierwsza podejmuje walke 3/3

   Kampania Wrześniowa
  23. Kampania Wrześniowa 1/2
  24. Kampania Wrześniowa 2/2
  25. Kampania Wrześniowa - Spojrzenie na wrzesień 1/8
  26. Kampania Wrześniowa - Spojrzenie na wrzesień 2/8
  27. Kampania Wrześniowa - Spojrzenie na wrzesień 3/8
  28. Kampania Wrześniowa - Spojrzenie na wrzesień 4/8
  29. Kampania Wrześniowa - Spojrzenie na wrzesień 5/8
  30. Kampania Wrześniowa - Spojrzenie na wrzesień 6/8
  31. Kampania Wrześniowa - Spojrzenie na wrzesień 7/8
  32. Kampania Wrześniowa - Spojrzenie na wrzesień 8/8
  33. Atak wojsk Słowacji - wrzesień 1939
  34. Dywizjony Łosi bombardują niemiecki Korpus Pancerny
  35. 28 września 1939. Kapitulacja Warszawy
  36. Ostrzał Westerplatte z pancernika Schleswig-Holstein - 1 września 1939

   Filmy niemieckie - 1939
  37. Most na Narwi - Wizna - Wrzesień 1939
  38. Zniszczone mosty - Zaolzie i Tczew - wrzesień 1939
  39. Baza Lotnicza Bydgoszcz wrzesień 1939
  40. Pociąg Pancerny nr 13 "Generał Sosnkowski" - wrzesień 1939
  41. Wehrmacht w Łodzi 1939
  42. Defilada zwycięstwa w Warszawie 5.X.1939

   17 września 1939
  43. 17 września 1939 - Inwazja sowiecka
  44. Atak Sowiecki 1939
  45. Cios w plecy 1/5
  46. Cios w plecy 2/5
  47. Cios w plecy 3/5
  48. Cios w plecy 4/5
  49. Cios w plecy 5/5
  50. 17 września 1939 - Ballada wrześniowa Jacek Kaczmarski


Polskie Państwo Podziemne

  1. Polskie Państwo Podziemne jest fenomenem na skalę światową
  2. Dziedzictwo polskiego patriotyzmu 1/2
  3. Dziedzictwo polskiego patriotyzmu 2/2


"Tajne Armie Europy" to serial dokumentalny poświęcony tajnym armiom walczącym w Europie okupowanej przez Niemcy. Pierwsza część "Polski ruch oporu", opisuje dzieje sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego. Natychmiast po przegranej kampanii wrześniowej społeczeństwo polskie podjęło działania zmierzające do przeciwstawienia się okupantom i kontynuowania walki w konspiracji. Inne części to:
2.Tajna Armia Niderlandu
3.Norwescy bohaterowie
4.Kreteńscy górale
5.Opozycja antyhitlerowska w Niemczech

  1. Tajne armie Europy - Polski Ruch Oporu 1/5
  2. Tajne armie Europy - Polski Ruch Oporu 2/5
  3. Tajne armie Europy - Polski Ruch Oporu 3/5
  4. Tajne armie Europy - Polski Ruch Oporu 4/5
  5. Tajne armie Europy - Polski Ruch Oporu 5/5
  6. Żołnierze Armii Krajowej

 

  1. My cichociemni. Głosy żyjących - Zwiastun


Dowódcy Armii Krajowej

  1. Gen. Tadeusz Komorowski "Bór" 1/3
  2. Gen. Tadeusz Komorowski "Bór" 2/3
  3. Gen. Tadeusz Komorowski "Bór" 3/3
  4. Gen. Stefan Grot-Rowecki
  5. Gen. Leopold Okulicki
  6. Gen. Antoni Heda „Szary"
  7. Gen. August Emil Fieldorf "Nil" 1/3
  8. Gen. August Emil Fieldorf "Nil" 2/3
  9. Gen. August Emil Fieldorf "Nil" 3/3
  10. Generał Emil Fieldorf Nil 1/2
  11. Generał Emil Fieldorf Nil 2/2

 

  1. Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski 1/3
  2. Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski 2/3
  3. Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski 3/3

 

  1. Jan Piwnik "Ponury"
   Sylwetka Jana Piwnika - majora „Ponurego" — Kawalera Virtuti Militari jeszcze nawet w latach sześćdziesiątych — była przedmiotem szczególnie zajadłych potwarzy. W owych to latach nasze dzieci miały w szkole jako obowiązkową lekturę z języka polskiego książkę Janiny Broniewskiej „Z notatnika korespondenta wojennego" (mająca liczne wznowienia). Mogły się one z niej dowiedzieć, jako to zdrajca „Ponury" i jemu podobni akowcy współpracowali z gestapo oraz jak Jan Piwnik mordował pepeerowców w Pardołowie. Trzeba było dopiero mocnego nacisku publicystycznego wobec nierzetelnej autorki, aby wycofała się ze swoich bezpodstawnych pomówień. Po kolejnym artykule książka Broniewskiej została skreślona z listy lektur języka polskiego.Trwająca kilka lat walka z kłamstwami głoszonymi poprzednio stworzyła wreszcie po 25 latach, licząc od śmierci „Ponurego" — możliwość oddania w ręce czytelników książki mówiącej prawdę o Janie Piwniku — bohaterze, a nie renegacie. W listopadzie 1968 roku ukazało się pierwsze — o jakże skromnym nakładzie (10 tys. egz.) w porównaniu z edycjami pozycji Broniewskiej wydanie książki Cezarego Chlebowskiego „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie". Zaczęło się moralne odzyskiwanie i oczyszczanie terenu zapaskudzonego przez Broniewską, Skwarków i innych pseudo-badaczy historii.


Pojazdy powstańczej Warszawy
Film dokumentalny (2004), Telewizja Polska (Lublin) (dla TV Polonia). Opowieść o pojazdach używanych przez Armię Krajową w Powstaniu Warszawskim. Były to: samochody, motocykle, pojazdy pancerne i czołgi zdobyte przez Powstańców oraz przygotowane przez nich przed 1 sierpnia 1944 roku. Zdjęcia realizowane były w autentycznych wnętrzach i plenerach Warszawy i okolic. Użyte zostały bogate materiały filmowe z archiwów oraz ikonografia ze zbiorów instytucji i osó prywatnych.

  1. Pojazdy powstańczej Warszawy 1/10
  2. Pojazdy powstańczej Warszawy 2/10
  3. Pojazdy powstańczej Warszawy 3/10
  4. Pojazdy powstańczej Warszawy 4/10
  5. Pojazdy powstańczej Warszawy 5/10
  6. Pojazdy powstańczej Warszawy 6/10
  7. Pojazdy powstańczej Warszawy 7/10
  8. Pojazdy powstańczej Warszawy 8/10
  9. Pojazdy powstańczej Warszawy 9/10
  10. Pojazdy powstańczej Warszawy 10/10

   Kronika Powstania Warszawskiego
  11. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 01
  12. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 02
  13. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 03
  14. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 04
  15. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 05
  16. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 06
  17. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 07
  18. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 08
  19. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 09
  20. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 10
  21. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 11
  22. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 12
  23. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 13
  24. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 15
  25. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 16
  26. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 17
  27. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 18
  28. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 19
  29. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 20
  30. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 21
  31. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 22
  32. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 23
  33. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 24
  34. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 25
  35. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 28
  36. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 29
  37. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 30
  38. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 31
  39. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 32
  40. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 33
  41. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 34
  42. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 35
  43. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 36
  44. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 37
  45. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 38
  46. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 39
  47. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 40
  48. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 41
  49. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 42
  50. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 43
  51. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 44
  52. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 46
  53. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 47
  54. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 48
  55. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 49
  56. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 50
  57. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 51
  58. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 52
  59. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 53
  60. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 54
  61. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 56
  62. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 57
  63. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 58
  64. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 59
  65. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 60
  66. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 61
  67. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 62
  68. Kronika Powstania Warszawskiego Dzien 63

   Powstanie Warszawskie
  69. Powstanie Warszawskie 1/7
  70. Powstanie Warszawskie 2/7
  71. Powstanie Warszawskie 3/7
  72. Powstanie Warszawskie 4/7
  73. Powstanie Warszawskie 5/7
  74. Powstanie Warszawskie 6/7
  75. Powstanie Warszawskie 7/7

   Powstanie Warszawskie 15 sierpnia - 3 pażdziernika 1944
  76. Powstanie Warszawskie 15 sierpnia - 3 pażdziernika 1944 1/2
  77. Powstanie Warszawskie 15 sierpnia - 3 pażdziernika 1944 2/2


The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie)

  1. The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie) 1/9
  2. The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie) 2/9
  3. The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie) 3/9
  4. The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie) 4/9
  5. The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie) 5/9
  6. The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie) 6/9
  7. The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie) 7/9
  8. The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie) 8/9
  9. The Warsaw Uprising (Powstanie Warszawskie) 9/9

   Bitwa o Warszawę: Powstanie 44
  10. Bitwa o Warszawę: Powstanie 44. Część 1/5
  11. Bitwa o Warszawę: Powstanie 44. Część 2/5
  12. Bitwa o Warszawę: Powstanie 44. Część 3/5
  13. Bitwa o Warszawę: Powstanie 44. Część 4/5
  14. Bitwa o Warszawę: Powstanie 44. Część 5/5

   Powstanie Warszawskie - Zapomniani bohaterowie
  15. Powstanie Warszawskie - Zapomniani bohaterowie 1/5
  16. Powstanie Warszawskie - Zapomniani bohaterowie 2/5
  17. Powstanie Warszawskie - Zapomniani bohaterowie 3/5
  18. Powstanie Warszawskie - Zapomniani bohaterowie 4/5
  19. Powstanie Warszawskie - Zapomniani bohaterowie 5/5

   Powstanie Warszawskie - Batalion "Parasol"
  20. Powstanie Warszawskie - Batalion "Parasol" 1/4
  21. Powstanie Warszawskie - Batalion "Parasol" 2/4
  22. Powstanie Warszawskie - Batalion "Parasol" 3/4
  23. Powstanie Warszawskie - Batalion "Parasol" 4/4

   Kresy Wschodnie
  24. Armia Krajowa na kresach 1/6
  25. Armia Krajowa na kresach 2/6
  26. Armia Krajowa na kresach 3/6
  27. Armia Krajowa na kresach 4/6
  28. Armia Krajowa na kresach 5/6
  29. Armia Krajowa na kresach 6/6

 

  1. UPA - Skrawek piekła na Podolu 1/3
  2. UPA - Skrawek piekła na Podolu 2/3
  3. UPA - Skrawek piekła na Podolu 3/3

 

  1. Dziś do ciebie przyjść nie mogę (27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK)

 

  1. Wołyń w pożodze 1/3
  2. Wołyń w pożodze 2/3
  3. Wołyń w pożodze 3/3

 

 

  1. Przebraże Wołyński Bastion (1/3)
  2. Przebraże Wołyński Bastion (2/3)
  3. Przebraże Wołyński Bastion (3/3)

 

  1. Dzieje Polaków - Wołyń w ogniu nienawiści - Kryptonim Pożoga Dzieje Polaków (1/9)
  2. Dzieje Polaków - Wołyń w ogniu nienawiści - Kryptonim Pożoga Dzieje Polaków (2/9)
  3. Dzieje Polaków - Wołyń w ogniu nienawiści - Kryptonim Pożoga Dzieje Polaków (3/9)
  4. Dzieje Polaków - Wołyń w ogniu nienawiści - Kryptonim Pożoga Dzieje Polaków (4/9)
  5. Dzieje Polaków - Wołyń w ogniu nienawiści - Kryptonim Pożoga Dzieje Polaków (5/9)
  6. Dzieje Polaków - Wołyń w ogniu nienawiści - Kryptonim Pożoga Dzieje Polaków (6/9)
  7. Dzieje Polaków - Wołyń w ogniu nienawiści - Kryptonim Pożoga Dzieje Polaków (7/9)
  8. Dzieje Polaków - Wołyń w ogniu nienawiści - Kryptonim Pożoga Dzieje Polaków (8/9)
  9. Dzieje Polaków - Wołyń w ogniu nienawiści - Kryptonim Pożoga Dzieje Polaków (9/9)

 

  1. Ks. Isakowicz-Zaleski o ludobójstwie na Kresach Wschodnich, 1.07.09. Lublin, 1/6
  2. Ks. Isakowicz-Zaleski o ludobójstwie na Kresach Wschodnich, 1.07.09. Lublin, 2/6
  3. Ks. Isakowicz-Zaleski o ludobójstwie na Kresach Wschodnich, 1.07.09. Lublin, 3/6
  4. Ks. Isakowicz-Zaleski o ludobójstwie na Kresach Wschodnich, 1.07.09. Lublin, 4/6
  5. Ks. Isakowicz-Zaleski o ludobójstwie na Kresach Wschodnich, 1.07.09. Lublin, 5/6
  6. Ks. Isakowicz-Zaleski o ludobójstwie na Kresach Wschodnich, 1.07.09. Lublin, 6/6


Filmy rosyjskie - 1944

  1. Wyzwolenie Warszawskiej Pragi
  2. Wkroczenie Armii Czerwonej do Wilna w 1944


Rozmaitości

  1. Udział Narodowych Sił Zbrojnych w Powstaniu Warszawskim
  2. Warszawa Egzekucja Miasta 1944
  3. Warszawa 1944 - fotografie 3D

 

Proces 16 (1946) - wywiad z Adamem Bieniem

  1. Zaproszeni do Moskwy 1/4
  2. Zaproszeni do Moskwy 2/4
  3. Zaproszeni do Moskwy 3/4
  4. Zaproszeni do Moskwy 4/4

 

Żołnierze wyklęci

  1. Żołnierze wyklęci cz. 1
  2. Żołnierze wyklęci cz. 2 mówi Prezes ŚZŻ A.K.

 

  1. Żołnierze Wyklęci-Narodowe Siły Zbrojne i WIN
  2. III Wileńska Brygada Armii Krajowej
  3. Zwycięstwo- ostatni żołnierze Niepodległej 1/4
  4. Zwycięstwo- ostatni żołnierze Niepodległej 2/4
  5. Zwycięstwo- ostatni żołnierze Niepodległej 3/4
  6. Zwycięstwo- ostatni żołnierze Niepodległej 4/4

 

  1. Czy warto było tak żyć ? Generał Warszyc 1/5
  2. Czy warto było tak żyć? 2/5
  3. Czy warto było tak życ? 3/5
  4. Czy warto było tak życ? 4/5
  5. Czy warto było tak życ? 5/5

 

  1. Śmierć rotmistrza Pileckiego 1/9
  2. Śmierć rotmistrza Pileckiego 2/9
  3. Śmierć rotmistrza Pileckiego 3/9
  4. Śmierć rotmistrza Pileckiego 4/9
  5. Śmierć rotmistrza Pileckiego 5/9
  6. Śmierć rotmistrza Pileckiego 6/9
  7. Śmierć rotmistrza Pileckiego 7/9
  8. Śmierć rotmistrza Pileckiego 8/9
  9. Śmierć rotmistrza Pileckiego 9/9

 

  1. Major Łupaszko cz. 1 1/5
  2. Major Łupaszko cz. 1 2/5
  3. Major Łupaszko cz. 1 3/5
  4. Major Łupaszko cz. 1 4/5
  5. Major Łupaszko cz. 1 5/5
  6. Major Łupaszko cz. 2 1/5
  7. Major Łupaszko cz. 2 2/5
  8. Major Łupaszko cz. 2 3/5
  9. Major Łupaszko cz. 2 4/5
  10. Major Łupaszko cz. 2 5/5
  11. "Łupaszko" i "Jachna"

 

  1. Żołnierze Wyklęci- Wojciech Lis "Mściciel" (1913-1948)

 

  1. Elegia na śmierć "Roja" 1/3
  2. Elegia na śmierć "Roja" 2/3
  3. Elegia na śmierć "Roja" 3/3

 

  1. Prawdziwy koniec wojny 1/2
  2. Prawdziwy koniec wojny 2/2


Bezpieka

  1. Bezpieka 1/2
  2. Bezpieka 2/2

 

  1. Bezpieka 1944-56 1/15
  2. Bezpieka 1944-56 2/15
  3. Bezpieka 1944-56 3/15
  4. Bezpieka 1944-56 4/15
  5. Bezpieka 1944-56 5/15
  6. Bezpieka 1944-56 6/15
  7. Bezpieka 1944-56 7/15
  8. Bezpieka 1944-56 8/15
  9. Bezpieka 1944-56 9/15
  10. Bezpieka 1944-56 10/15
  11. Bezpieka 1944-56 11/15
  12. Bezpieka 1944-56 12/15
  13. Bezpieka 1944-56 13/15
  14. Bezpieka 1944-56 14/15
  15. Bezpieka 1944-56 15/15

 

  1. Humer i inni 1/5
  2. Humer i inni 2/5
  3. Humer i inni 3/5
  4. Humer i inni 4/5
  5. Humer i inni 5/5

 

  1. Obława Augustowska Mały Katyń
  2. Rozmowy niedokończone - Obława Augustowska 1945r. 1/7
  3. Rozmowy niedokończone - Obława Augustowska 1945r. 2/7
  4. Rozmowy niedokończone - Obława Augustowska 1945r. 3/7
  5. Rozmowy niedokończone - Obława Augustowska 1945r. 4/7
  6. Rozmowy niedokończone - Obława Augustowska 1945r. 5/7
  7. Rozmowy niedokończone - Obława Augustowska 1945r. 6/7
  8. Rozmowy niedokończone - Obława Augustowska 1945r. 7/7


Z archiwów IPN

  1. "Łupaszka" 1/3
  2. "Łupaszka" 2/3
  3. "Łupaszka" 3/3

 

  1. Jan Turzyniecki "Mogiłka" 1/3
  2. Jan Turzyniecki "Mogiłka" 2/3
  3. Jan Turzyniecki "Mogiłka" 3/3

 

  1. Jan Leonowicz "Burta" 1/2
  2. Jan Leonowicz "Burta" 2/2

 

  1. Polska Armia Wyzwolenia 1/3
  2. Polska Armia Wyzwolenia 2/3
  3. Polska Armia Wyzwolenia 3/3

 

  1. W drodze do Ojczyzny 1/2
  2. W drodze do Ojczyzny 2/2

 

  1. Łupaszka - dowódca Hubala
  2. Polski Związek Powstańczy
  3. Misja Retingera
  4. Bracia Kmiołkowie
  5. Ks. Jan Trojnar
  6. Grom
  7. Ślady zbrodni
  8. Major Żegota
  9. Lufa
  10. Karaś
  11. Wrzesień 1939 na Lubelszczyżnie
  12. Polska Armia Wyzwolenia
  13. Marian Gołębiewski - przez trzy konspiracje
  14. Śladami żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej
  15. Rejon NSZ Mrozy
  16. 3. Wileńska Brygada NZW
  17. Andrzej Kiszka
  18. Ryba
  19. Jeż
  20. Mogiłka


Do ściągnięcia

Bitwa o Polskę (1999)

W rocznicę wybuchu powstania warszawskiego autorzy programu podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy musiało wybuchnąć. Spróbują także określić prawdziwe cele Stalina związane z Polską i projekty utworzenia 17 republiki radzieckiej. W programie obok polskich historyków biorą udział przedstawiciele Komendy Głównej AK: Tadeusz Żenczykowski i Andrzej Pomian, a także żołnierze AK: Józef Garliński i dowódca batalionu "Zaremba-Piorun" Franciszek Malik. To pierwszy raz w historii tak konkretnie i tak mocno postawiona kwestia przemilczanego, głównego celu powstania.

  1. Do ściągnięcia

 

Konspiratorki Polki w Ruchu Oporu 1939-45 reż. Paul Meyer (2006)

Poruszający film poświęcony historii członkiń polskiego ruchu oporu, które po stłumieniu Powstania Warszawskiego trafiły do obozu jenieckiego w Emsland. Bohaterkami dokumentu są zwykłe dziewczyny, często uczennice gimnazjum lub licealistki, które mimo młodego wieku wzięły udział w walce przeciw okupantowi. Po traumatycznych przeżyciach w stolicy warszawianki odnajdują przyjaźń na całe życie za ogrodzeniem obozu. Realizatorzy opowiadają, co działo się z nimi podczas powstania i później.

  1. Do ściągnięcia

 

Masakra w klasztorze reż. Krzysztof Żurowski (2004)

2 sierpnia 1944 roku, podczas Powstania wpWarszawskiego, w Domu Jezuitów przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie Niemcy zmasakrowali około 40 osób, w tym kilkunastu jezuitów, kilka kobiet i jednego chłopca. Autor filmu dotarł do pamiętników świadków masakry, fragmentów filmów archiwalnych z powstania warszawskiego, ikonografii. Niemcom wydawało się, że dokonali zbrodni doskonałej. Tymczasem ocalało 14 osób, aby dać świadectwo prawdzie. Po wojnie szczątki męczenników złożono w trumnach (dodatkowo ekshumowane szczątki o. Kosibowicza). Sześć trumien zakopano pod podłogą w pokoju, gdzie zostali zamordowani. Pomieszczenie to zamieniono na kaplicę.

  1. Do ściągnięcia

 

On wierzył w Polskę reż. Alina Czerniakowska (1992)

W filmie wykorzystano materiały zebrane przez autorów książki o generale Auguście Emilu Fieldorfie "Nilu", tj. przez Marię Fieldorf i Leszka Zachuta. Generał Fieldorf "Nil" był pierwszym szefem Kedywu - Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, jednym z najwybitniejszych dowódców AK i przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, wychowawcą Szarych Szeregów. Jego śmierć jest bodaj najbardziej oburzającym przykładem sądowego morderstwa. Usilnie dążąc do udowodnienia tezy, że głównym celem działalności Armii Krajowej była współpraca z niemieckim okupantem, funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, prokuratorzy i sędziowie pozbawili go życia fałszując dokumenty, torturując świadków i utajniając proces. Generała oskarżono z artykułu 1 punkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy i zdrajców Narodu Polskiego. 16 kwietnia 1952 roku Sąd Wojewódzki dla miasta stołecznego Warszawy zamknął rozprawę przeciw niemu i uznał go winnym zarzucanych mu czynów. Skazał go na karę śmierci, orzekając jednocześnie utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych oraz przepadek całego mienia. Sąd Najwyższy odrzucił założoną rewizję. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku w więzieniu na Mokotowie. Ciało pochowano w nieznanym miejscu i mimo usilnych poszukiwań rodzinie "Nila" nie udało się go odnaleźć do dziś. Film opowiada o życiu i śmierci Emila Fieldorfa. Człowieka, którego bezpieka uznała za najgroźniejszego przeciwnika Polski Ludowej i Związku Radzieckiego, PZPR i władzy komunistycznej. Autorka przypomina fakty, przytacza relacje świadków oraz rodziny i wykorzystuje unikatowe dokumenty dotyczące jego procesu.

  1. Do ściągnięcia

 

Rudy Alek Zoska reż. Benedykta Gliszczyńska (1996)

Historia zbyt krótkiego życia trzech przyjaciół, bohaterów "Kamieni na szaniec" Aleksandra Kamińskiego: Jana Bytnara - Rudego, Macieja Aleksego Dawidowskiego - Alka i Tadeusza Zawadzkiego - Zośki. Pierwszy z nich zmarł 30 marca 1943 r., w wyniku obrażeń doznanych podczas przesłuchań w alei Szucha. Drugi, umarł tego samego dnia wskutek ran odniesionych w słynnej akcji pod Arsenałem. Zośka zginął w kilka miesięcy później, w czasie zdobywania niemieckiego posterunku granicznego w Sieczychach. Mieli zaledwie po 22 lata. Autorka filmu wykorzystała zdjęcia archiwalne, zapiski i listy bohaterów, fotografie z rodzinnych albumów. Wspominają ich przyjaciele i przełożeni z Szarych Szeregów, siostry Rudego i Zośki oraz nieżyjąca już dziś matka Bytnara.

  1. Do ściągnięcia

 

W sprawie generała Fieldorfa Nila reż. Alina Czerniakowska (2003)

Taki jest tytuł jednego z dwóch filmów dokumentalnych, które Alina Czerniakowska, wybitna polska dokumentalistka, poświęciła gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi "Nilowi" (1895-1953) - zastępcy ostatniego dowódcy Armii Krajowej (gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka", zm. 1946), szefowi Kedywu AK i organizacji NIE, zamordowanemu w więzieniu mokotowskim na podstawie "wyroku" sądu komunistycznego, pogrzebanemu przez oprawców w nieznanym miejscu. Filmy pani Aliny przeważnie chadzają w TVP po nocach (jeśli w ogóle chadzają...), gdyż o normalnej porze mogłyby naruszyć dobre samopoczucie i "dobra osobiste" naszych współobywateli, których ojcowie i dziadkowie zaprowadzali w Polsce po wojnie "demokrację ludową" typu sowieckiego. Film pokazuje, jak 10 lat po odzyskaniu przez Polskę suwerenności do sądów RP przychodzi córka "Nila", by się dowiedzieć, czy żyjący jeszcze oprawcy jej ojca staną kiedyś przed tymi sądami - choćby tylko po to, by usłyszeć w sali z orłem w koronie, że w niegodnej wystąpili sprawie. Gdyby nie materia, można by powiedzieć, że film momentami jest wręcz zabawny. Jeśli ktoś jednak poważnie traktuje praworządność i bliscy są mu ludzie, których skazywano po wojnie na śmierć, "z wyroku Rzeczypospolitej Polskiej" [!] dlatego, że byli wiernymi żołnierzami tej Rzeczypospolitej, to mu nie będzie do śmiechu.

  1. Do ściągnięcia

 

Zakręty dziejów - Zaproszenie do Moskwy reż. Edward Brożek, Aleksander Geryn, Arkadiusz Pilarz (2008)

27 marca 1945 roku 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego zostaje, pod pretekstem prowadzenia negocjacji politycznych, zwabionych przez generała Sierowa do siedziby NKWD w Pruszkowie. Mimo honorowego zapewnienia o bezpieczeństwie, zostają uprowadzeni do Moskwy i osadzeni na Łubiance. Zaczyna się jeden z najdziwniejszych, ponurych procesów sowieckich. Właśnie o tym opowiada autorski program TVP Historia z cyklu "Zakręty dziejów" pt. "Zaproszenie do Moskwy", w którym wokół filmu dokumentalnego pt. "Proces szesnastu" toczy się dyskusja historyków na powyższy temat.

 1. Do ściągnięcia